Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter för utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med reglerna är bl. a. att skydda dem som har långt till postanordningen genom att säkerställa en brev- och paketutdelning anpassad till användarnas behov. Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2023.

 

Föreskrifterna innebär bl. a. att

  • Utdelning av postförsändelser som huvudregel ska ske i postmottagarens postanordning.
  • Postmottagare som i dag har 200 meter till sin postanordning inte ska få ännu längre avstånd.
  • Tillhandahållaren under vissa förutsättningar kommer ha möjlighet att anvisa en ny plats för postanordning inom 200 meter från postmottagarens adressplats, i normalfallet entrén till byggnaden där postmottagaren bor.
  • En eventuell sådan anvisning kan ske först efter ett samrådsförfarande med berörda parter.

 

De nya postreglerna kräver många förändringar och det är husägarnas ansvar att följa de nya reglerna. Det gäller även sommarhus, kolonilotter och lantfastigheter. Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att posten inte levereras. Postföretag är inte skyldiga att leverera till adresser som inte följer de nya reglerna. Det är därför viktigt för både privatpersoner och företag att säkerställa efterlevnaden av det nya regelverket.

Om du berörs av de nya postreglerna – kontakta oss för råd

 Kontakta oss